Adventure Stockholm

Texter om det ena och det andra!

Kategori: Företagande

Chefsrekrytering – en tuff process

När det är dags att rekrytera in nya tillskott i företaget är det mycket att tänka på. Dels måste ni se till att den blivande kollegan trivs och utvecklas i sin roll och dels måste ni se till att företaget gynnas av det nya tillskottet. Några saker du alltid bör ha i åtanke, oavsett om det är en chefsposition eller en annan typ av position du ska fylla upp:

 • Analysera företagets behov: ibland kan det komma att visa sig att ni behöver rekrytera en annan profil än den ni initialt hade tänkt er. Så gör en grundlig analys innan ni påbörjar rekryteringsprocessen.
 • Kvalitetssäkra kandidaterna: se till att få en transparent bild av de kandidater som blir aktuella för den specifika tjänsten. Ett tips är att göra personlighetsbedömningar, bakgrundskontroller och tester som påvisar kompetens.
 • Rätt uppdrag till rätt kandidat: kostnaden av en felrekrytering kan bli riktigt stor. Därför krävs det att kandidaten är rätt person för rollen, men även att bolaget är rätt för kandidatena karriär och personliga utveckling. Att bibehålla talang är mer kostnadseffektivt än att rekrytera ny.

Smart rekrytering

Att rekrytera smart kan vara både tidskrävande och svårt. Det innebär ofta att ni får lägga ned mer energi på själva rekryteringen än på jobbet i sig. Därför är den smartaste vägen att gå egentligen via en rekryteringsbyrå. De är experter inom området, de vet vad som krävs för att rekrytera nya talanger och de ser till både ert företags behov och kanadidatens behov. Inte minst är detta en smart väg när det kommer till chefsrekryteringar. Det är snäppet svårare och lite mer krävande än en annan typ av rekrytering. Därför kan det vara bra att anlita en oberoende rekryteringsbyrå som ser till behoven från båda parter. Det är trots allt en kandidat som kommer att ha mycket ansvar och alla på företaget kommer att se denna person som en nyckelperson på ett eller annat sätt.

Utveckla ledningsgrupp

Att utveckla ledningsgruppen är en investering i verksamheten eller organisationen som helhet och i många fall en nödvändighet för en fortsatt positiv utveckling för organisationen som helhet inför framtiden. Ledningsgruppen inom en organisation och hur pass väl fungerande denna är kan ses som avgörande för hela organisationen välmående och prestation. Det är därför viktigt att konstant arbeta med att utveckla ledningsgruppen på olika sätt och vis för att på så vis kunna skapa bättre och tydligare struktur på arbetsplatsen och för alla som arbetar där. I dagsläget finns där många konsultverksamheter som har expertis inom området och att anlita extern hjälp för att hjälpa till med utveckling av ledningsgruppen är i många fall snarare ett smart drag än ett recept på misslyckande.

Om man själv sitter i ledningsgruppen och är en aktiv del av organisationen kan det vara svårt att se de olika utvecklingsområden som finns och det är därför i många fall smart att ta in extern hjälp för detta i form av en konsult med expertkunskap inom området. Att arbeta med att utveckla ledningsgruppen inom organisationen är en investering i verksamhetens helhet och i och med ledningsgruppens centrala och vitala funktion inom verksamheten är det av yttersta vikt att ledningsgruppen fungerar så pass optimalt som möjligt.

Varför ska man outsourca sin IT-support?

Det råder inget tvivel om att det är superviktigt att IT-system fungerar felfritt. Eventuellt krångel med ens företags IT-miljö kan leda till stora konsekvenser om felet inte åtgärdas så fort som möjligt. För att försäkra sig om att företagets IT fungerar som det ska kan man outsourca sin IT-support till ett professionellt IT-företag.

Varför är det en god idé att outsourca sin IT-support?

Det finns en rad anledningar till varför det är en god idé att outsourca sin IT-support. Här är några:

 • Man sparar mycket tid. Genom att låta ett externt företag ta hand om IT-supporten sparar man mycket tid. Denna tid kan man med fördel istället lägga på saker som får företaget att gå framåt. En professionellt företag som specialiserar sig på IT-support jobbar ser också till att arbeta så tidseffektivt som möjligt.
 • Tryggheten. Det är skönt att veta att ens företags IT vilar i trygga händer. En professionell IT-support ser till att, förutom att lösa direkta problem, arbeta i förebyggande syfte. Detta gör att man minimerar risken för framtida krångel.

Att tänka på innan man outsourcar sin IT-support

Eftersom det finns betydligt fler än ett företag som erbjuder IT-support så bör man göra lite eftersökningar innan man väljer vilket man vill outsourca till. Detta gör man absolut lättast genom att leta runt på internet. Det är alltid smart att ta en titt på kundrecensioner: ifall tidigare kunder är nöjda med företaget så är de med högst sannolikhet att lita på. Lycka till!

Använd plywoodlådor när du vill frakta!

Plywoodlådor är för många företag det självklara valet när de vill frakta varor på ett säkert och hållbart sätt. Lådorna kan tas fram i flera olika storlekar och kan ofta skräddarsys för specifika syften och förhållanden. Med andra ord är det nästintill säkert att du kan hitta en leverantör av plywoodlådor som ser till att du får exakt den låda du behöver.

Med plywoodlådor minskar du risken att något händer under fraktens gång tack vare det robusta och högkvalitativa materialet. Tack vare den minskade risken så slipper du dyra reklamationer och eventuella skador som kan uppstå.

Företag inom flera olika branscher använder sig av plywoodlådor för att frakta sina varor, och det bör du göra också! Ta kontakt med ett företag som kan ta fram plywoodlådor som passar just er så kommer ni förstå varför många andra gör det också. Gör det inte när det redan är försent och skador  har uppstått, utan gör det redan idag för att vara helt säker. I slutändan kommer du såklart också få nöjdare kunder som ser att ni tagit väl hand om varorna.

10 anledningar varför du ska anlita ett rekryteringsföretag

Har du tidigare varit involverad i en rekryteringsprocess vet att du förmodligen att det lätt blir kostsamt, tidskrävande och kan innebära en risk för bolaget.

Detta är en vanligt förekommande orsak till att många företag väljer att anlita ett rekryteringsföretag när det är dags att vidga humankapitalet inom företaget.

Varför tar så många företag extern hjälp vid rekrytering?

 1. Det kan ta väldigt lång tid att hitta rätt kompetens. Genom att överlåta rekryteringsprocessen till ett rutinerat rekryteringsföretag frigör det istället tid att fokusera på företagets kärnverksamhet.
 2. Rekryteringsföretagen besitter ofta en stor kandidatbas och har ett brett kontaktnät, vilket bäddar för goda förutsättningar att hitta rätt person för rollen.
 3. Man kan lita på rekryteringsföretagen är experter på att identifiera den perfekta kandidaten med lång erfarenhet inom rekrytering av personal till specifika branscher och positioner.
 4. Nästan alla konsulter på ett rekryteringsföretagen är utbildade inom intervju- och urvalsteknik. Detta gör dem väldigt skickliga på att bedöma kandidaternas kompetens och lämplighet.
 5. Att ta hjälp av ett rekryteringsföretag innebär en lägre risk för kundföretaget i fråga eftersom det fulla ansvaret ligger hos rekryteringsföretaget.
 6. Den expertis och erfarenhet som finns inom rekryteringsföretaget innebär en minskad risk för felrekryteringar och allt som oftast erbjuder de vissa garantier på rekryteringen.
 7. Vid rekryteringen ingår ofta någon form av personlighetstest, vilket bäddar för att kundföretaget i ärendet får ett bättre och bredare underlag att utgå ifrån som underlättar när det är dags att välja kandidat.
 8. Ett rekryteringsföretag kan hjälpa till att analysera den nuvarande konstellationen inom företaget och enkelt avgöra vilken kompetens, samt vilka egenskaper, den nya kollegan bör ha för bästa möjliga resultat.
 9. Ofta kan rekryteringsföretagen erbjuda rådgivning och support vid lönesättning, tillgänglighet samt gällande marknadstrender.
 10. Vid sammanslagning av antalet arbetstimmar, extrakostnader och man räknar in risken för en eventuell felrekrytering, resulterar det nästan alltid att det är mer kostnadseffektivt att ta hjälp av ett rekryteringsföretag än att sköta rekryteringen på egen hand.